Schibsted inngår samarbeid med No hate

178 KIL 0093

14.05.2019

Schibsted trapper opp kampen mot hatefulle ytringer og inngår et strategisk samarbeid med No hate, som er Norges første organisasjon som bekjemper netthat på fulltid.

En rapport fra Amnesty International viser at 1 av 10 nordmenn har blitt utsatt for trakassering på nett og at det er folkevalgte og samfunnsdebattanter som rammes hardest. Hele 2 av 3 kvinnelige politikere har blitt utsatt for netthets, mens 1 av 3 sier at netthetsen har ført til at de har sluttet å uttrykke sine meninger om visse temaer i sosiale medier.

– Som Norges største mediekonsern har Schibsted et ansvar for å bidra til en fri og åpen samfunnsdebatt. Mediehusene våre er en arena for meningsbrytning og det er helt essensielt at deltakerne i debatten føler seg trygge når de står opp for sine meninger. Derfor synes vi det er viktig å ta opp kampen ved å støtte etableringen av No hate, slik at vi får en organisasjon som jobber dedikert med å bekjempe netthat, sier Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted.

Et sammensatt problem som krever flere løsninger

Netthat er et problem som er både stort og sammensatt. Konsekvensene på samfunnsnivå har blitt et demokratisk problem, mens de på individnivå går på den psykiske helsa løs for tusenvis av barn og voksne. Det finnes ingen enkel løsning i arbeidet med å bekjempe netthat, og derfor angriper No hate problemet fra flere vinkler.

– Vi må jobbe parallelt med å øke kunnskap, bygge holdninger, mobilisere motstand, påvirke politikk og utvikle verktøy som gjør det enklere å håndtere netthat. Dette er en stor og krevende oppgave, og derfor er det utrolig viktig at aktører som Schibsted tar ansvar og engasjerer seg i arbeidet, sier Preben Carlsen, som er grunnlegger av No hate. Han forteller at de jobber med å utvikle konkrete løsninger som de planlegger å lansere på en ny merkedag som skal mobilisere for å ta tilbake det gode diskusjonsklimaet på internett.

– 28. mai arrangerer vi Rusken-aksjonen på internett. Målet er å rydde opp i søpla i kommentarfeltene én dag i året ved å engasjere flest mulig i konstruktive meningsutvekslinger. Vi skal bruke anledningen til å bevise at de som utøver netthat er en minoritet som ikke representerer flertallet i Norge. Samtidig skal vi lansere et netthatfilter, som minner folk på konsekvensene av hatefulle ytringer før de deler dem, en ressursside for alle som har blitt utsatt for netthat og en Nettravn-ordning som skal trygge det digitale nærmiljøet til barn og unge i samarbeid med skoler og foreldregrupper.

Fra dugnad til organisasjon på seks måneder

No hate ble til som et resultat av at 120 mennesker kom sammen for å utvikle løsninger på problemet. Etter å ha jobbet ut en rekke nye konsepter, har en mindre gruppe jobbet videre med å sikre finansiering og etablere No hate som organisasjon.

– No hate er ikke bare en tradisjonell organisasjon, men også en folkebevegelse som ble startet med en Facebook-post som oppfordret til å bli med på dugnad mot netthat. Responsen var enorm og det har vært fascinerende å oppleve hvordan frivillighet og engasjement fungerer sammen for å skape kreative løsninger. Den arven skal vi bygge videre på når vi mobiliserer mot netthat i årene fremover, sier Carlsen.

– Vi er imponert over hvordan engasjementet No hate har mobilisert på kort tid har konkretisert seg i løsninger med substans til å bidra i kampen mot netthat. Nå ser vi frem til å støtte dem i deres videre arbeid, sier Kristin Skogen Lund.

Vil du samarbeide med No hate?

Ta kontakt med Preben Carlsen, styreleder i No hate, tlf: (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@nohate.no

Fredrik Tønnesen

Elkjøp til kamp mot netthat sammen med No hate

1 av 3 sier at netthets har ført til at de ikke lenger vil dele meningene sine på nett og sosiale medier, ifølge Amnesty. Nå går Elkjøp til kamp mot netthat sammen med organisasjonen No hate.

Abraham Foss

Telia trapper opp kampen mot netthat - inngår samarbeid med No hate

Med teknologi som våpen tar Telia nå et steg videre i kampen mot netthat. Selskapet inngår nå et samarbeid med organisasjonen No Hate, og vil utvikle digitale verktøy i kampen mot netthets.