21 politiske tiltak mot netthets

Politiske tiltak

12.06.2019

– Netthets er den største trusselen mot ytringsfriheten i Norge, sa John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge, da de i dag la frem 21 politiske tiltak mot netthets.

Amnesty foreslår å innføre nye lover, styrke politiets innsats, regulere globale teknologiplattformer som Facebook, Google og Twitter, ta i bruk mediestøtten for å stimulere redaksjonell innovasjon mot netthets og jobbe for en bedre ytringskultur.

- Amnesty har gjort et grundig stykke arbeid som synliggjør omfanget og kompleksiteten i det samfunnsproblemet netthets har utviklet seg til å bli. Det er særlig interessant at de samlet innsikt og hentet inspirasjon fra de viktigste initiativene som gjøres for å bekjempe problemet i andre deler av verden, for det er liten tvil om at Norge enda ikke gjør nok for å bekjempe netthets, sier Anne Authen, daglig leder i No hate.

Vil ansvarliggjøre formidlerne av netthets

Tiltakene ble presentert på et frokostmøte på Sentralen i Oslo der Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, Maria Aasen-Svensrud, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Camilla Helle, varaordfører for Venstre i Ski kommune, Ivar Anders Iversen, Tale Birkeland Hungnes og John Peder Egenæs fra Amnesty International Norge og Preben Carlsen, styreleder i No hate deltok.

Et av de tiltakene som ble mest diskutert under presentasjonen var forslaget om en ny lov som ansvarliggjør formidlerne av netthets. Det innebærer for eksempel at en administrator av en Facebook-gruppe hvor medlemmene deler hatefullt innhold kan bli straffet hvis hen ikke tar grep og fjerner eller modererer innholdet.

– Undersøkelser viser at nesten en av fem politikere ikke tar gjenvalg i høstens kommunevalg fordi de ikke orker mer netthets. Det betyr at demokratiet vårt er sterkt svekket, og at vi har dårlig tid for å ta de grepene som trengs for å legge til rette for en åpen og trygg samfunnsdebatt for alle. Forslaget om å ansvarliggjøre formidlerne av netthets kan innføres raskt og sannsynligheten er stor for at det vil gi umiddelbar effekt. Vi mener derfor dette er noe politikerne bør ta tak i med en gang, sier Authen.

Amnestys 21 politiske tiltak mot netthets

Amnestys program inneholder 21 konkrete tiltak norske politikere kan gjøre for å bekjempe netthets. Det er ment som en håndsrekning til alle politiske partier og til alle som vil jobbe for en bedre offentlighet i Norge.

Vurder nye lover
1. Nedsett en ny ytringsfrihetskommisjon som ser på netthets og formidleransvar.
2. Innfør en lov som ansvarliggjør formidlerne av netthets.
3. Inkluder kjønn i straffelovens paragraf om hatefulle ytringer.

Styrk politiets innsats
4. Opprett flere hatkrimgrupper i politiet, øk bemanningen kraftig.
5. Gi politiet et tydelig, skriftlig mandat til å bekjempe lovstridig netthets.
6. Styrk politiets kompetanse.
7. Styrk statsadvokatenes kompetanse og ressursbruk mot ulovlig netthets.
8. Bruk hele lovverket aktivt.
9. Prøv medvirkeransvaret juridisk for straffbare ytringer.
10. Sats på forebyggende politiarbeid.
11. Lag mer, og mer detaljert, politistatistikk.
12. Be statsadvokaten undersøke kvaliteten på politiarbeidet.

Reguler innholdsselskapene
13. Delta i relevante reguleringsprosesser internasjonalt.
14. Still konkrete krav til Facebook.

Bruk mediepolitikken
15. Vurder ansvaret for brukergenerert innhold i den nye medieansvarsloven.
16. Bruk mediestøtten til å støtte redaksjonell innovasjon mot netthets.

Jobb for en bedre ytringskultur
17. Styrk sivilsamfunnets innsats.
18. Vær forbilder på nett, i tale og moderering.
19. Lag et hjelpeapparat for politikere.
20. Få netthets inn i læreplanene allerede i grunnskolen.
21. Stimuler til systematisk, teknologikyndig forskning.

Her kan du lese hele programmet Amnesty har lagt fram.